Insurance Policy rent a car soultatos

Ασφαλιστικές καλύψεις

Οι τιμές ενοικίασης, συμπεριλαμβάνουν:

Μικτή Ασφαλιστική Κάλυψη (CDW) με απαλλαγή που μειώνει την ευθύνη του ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς στο ενοικιαζόμενο όχημα μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό, ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου.                      

Ασφάλεια Προς Τρίτους (TPL) για σωματικές βλάβες, έως 1.200.000 ευρώ. 

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης (PLI) για υλικές ζημιές, έως και 1.200.000 ευρώ.

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού (PAI) και επιβαινόντων, έως 5.000 ευρώ.

Ασφάλεια Πυρός & Κλοπής οχήματος (FTP), για ολική ή μερική απώλεια.

*Η ασφάλεια κλοπής, δεν καλύπτει τυχόν κλεμμένα αντικείμενα του πελάτη, εντός του οχήματος.

  Οδική βοήθεια και αντικατάσταση οχήματος

Όλα τα αυτοκίνητα της εταιρείας μας, καλύπτονται 24/7 από οδική βοήθεια σε όλη την Κρήτη, σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος, με την προϋπόθεση ότι το όχημα κινείται μόνο, σε εξουσιοδοτημένους ασφαλτοστρωμένους δρόμους.

Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε την κλήση σας, προκειμένου να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε περίπτωση μηχανικού προβλήματος ή σε περίπτωση ατυχήματος.

Ο ενοικιαστής θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την εταιρεία ενοικίασης σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία & τους αριθμούς επικοινωνίας που παρέχονται από το προσωπικό μας, κατά την παράδοση του οχήματος.

Σε περίπτωση βλάβης ή σε περίπτωση ατυχήματος, που έχει ως αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του οχήματος, αφού το περιστατικό διερευνηθεί από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, το αυτοκίνητό σας θα αντικατασταθεί από άλλο ίδιου ή μεγαλύτερου μεγέθους, εντός 48 ωρών από τη στιγμή αναφοράς του περιστατικού στην εταιρεία ενοικίασης και ανάλογα με την τοποθεσία σας.

 Λάβετε υπόψη ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε ένα ατύχημα ή μια βλάβη και να μην προχωρήσει σε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, στην περίπτωση που η χρήση του ενοικιαζόμενου οχήματος παραβίαζε τους όρους ενοικίασης της εταιρείας. 

Κλαταρισμένο ελαστικό

Στην ατυχή περίπτωση κλαταρισμένου/τρυπημένου ελαστικού κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, η αντικατάσταση του ελαστικού με το εφεδρικό (ρεζέρβα) είναι αποκλειστική ευθύνη του ενοικιαστή.

Σε αυτή την περίπτωση, ο ενοικιαστής θα πρέπει να αντικαταστήσει αμέσως το κλαταρισμένο ελαστικό, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που βρίσκονται στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Για περαιτέρω οδηγίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στη συνέχεια, μπορείτε να οδηγήσετε στο πλησιέστερο κατάστημα ελαστικών, για να επισκευάσετε το κλαταρισμένο ελαστικό (το κόστος είναι περίπου 8-10 ευρώ και η διάρκεια επισκευής κυμαίνεται από 15 έως 20 λεπτά ανάλογα), λάβετε την απόδειξη πληρωμής, ώστε να σας επιστρέψουμε το κόστος της επισκευής, κατά την επιστροφή του οχήματος.

**Σε περίπτωση που το ελαστικό καταστραφεί πλήρως, με αποτέλεσμα η επισκευή του να είναι αδύνατη, τότε το συνολικό κόστος για την αντικατάσταση του ελαστικού, επιβαρύνει τον ενοικιαστή!
Επιπλέον η εταιρεία, δεν επιβαρύνεται με τυχόν πρόσθετα έξοδα, που μπορεί να προκύψουν από επισκευή ή αντικατάσταση ελαστικού.

Κανόνες οδήγησης - Χρήση οχήματος

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του οχήματος, ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι όλα τα αυτοκίνητα του στόλου μας, ανεξαρτήτως κατηγορίας, προορίζονται και επιτρέπεται να κυκλοφορούν αποκλειστικά μόνο σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους και σε καμία περίπτωση εκτός δρόμου ή σε χωματόδρομους.

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα οχήματα που παρέχουμε προς ενοικίαση είναι επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται για λόγους αναψυχής και μεταφοράς επιβατών, η χρήση τους θα πρέπει να είναι ανάλογη.

Σε περίπτωση που η χρήση του οχήματος ή οι δρόμοι στους οποίους κινείται, δεν υπόκειται στους παραπάνω όρους ενοικίασης, όλες οι ασφάλειες ακυρώνονται και ο οδηγός/ενοικιαστής φέρει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά, βλάβη, δυσλειτουργία ή ατύχημα προκύψει κατά τη διάρκεια της ενοικίαση, καθώς και για τυχών έξοδα ρυμούλκησης όπως επίσης και για τον καθαρισμό του αυτοκινήτου από λάσπη, σκόνη κ.λπ., τόσο στο εσωτερικό του όσο και στο εξωτερικό.

Σημαντικές πληροφορίες σε περίπτωση ατυχήματος 

Σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας, ο ενοικιαστής θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία ενοικίασης, στους αριθμούς εξυπηρέτησης πελατών όλο το 24ωρο και να παραμείνει στον σημείο του ατυχήματος.

Μετά από ενημέρωση της εταιρείας ενοικίασης, ειδοποιείται και η φροντίδα ατυχήματος, προκειμένου να φτάσει στον σημείο του και να συντάξει δήλωση ατυχήματος τη στιγμή του συμβάντος.

Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη, εάν προκύψουν τραυματισμοί ή φθορές, τόσο προς το ενοικιαζόμενο όχημα, όσο και προς τρίτα πρόσωπα ή ακίνητα, σε περίπτωση που παραλείψει να ενημερώσει έγκαιρα την εταιρεία ενοικίασης.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στα ακόλουθα:

 • Ζημιές σε τροχούς/ζάντες/τάσια/ελαστικά, στο κάτω μέρος του οχήματος, ζημιές κατά την οδήγηση εκτός δρόμου (μη ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι/χωματόδρομοι, π.χ. Μπάλος ή παρόμοιες διαδρομές κ.λπ.), καθώς και ζημιές από ζώα (δεσποζόμενα ή μη)
 • Ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος, απώλεια ή φθορά του κλειδιού αυτοκινήτου, ζημιές στον πρόσθετο εξοπλισμό που παρέχεται κατά την ενοικίαση (παιδικά καθίσματα, GPS, USB-AUX, καλώδια φόρτισης κ.λπ.)
 • Παραχώρηση του οχήματος σε τρίτο πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Οδήγηση ή μεταφορά του ενοικιαζόμενου οχήματος εκτός Κρήτης
 • Σπρώξιμο ή ρυμούλκηση οποιουδήποτε άλλου οχήματος
 • Λανθασμένος ανεφοδιασμός του οχήματος (λάθος καύσιμο)
 • Οποιαδήποτε ζημιά προκύψει ως αποτέλεσμα της αγνόησης μιας προειδοποιητικής λυχνίας
 • Κάψιμο του συμπλέκτη (που απαιτεί επίμονη κακή χρήση) ή με κακή χρήση του χειρόφρενου
 • Ζημιές/φθορές στις ζάντες, έπειτα από οδήγηση με κλαταρισμένο ελαστικό
 • Οδήγηση σε μέρη που δεν είναι κατάλληλα για δημόσια πρόσβαση, όπως παραλίες, πίστες αγώνων, βραχώδεις περιοχές, μη ασφαλτοστρωμένοι ή χωμάτινοι δρόμοι κ.λπ., που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο όχημα
 • Αμέλεια ή παράλειψη σε λυχνίες ή άλλων προειδοποιητικών ενδείξεων
 • Μεταφορά εμπορευμάτων ή άλλων υλικών, ιδιαίτερα επικίνδυνων, εύφλεκτων ή/και ουσιών, που μπορεί να βλάψουν το εσωτερικό του οχήματος ή  τους επιβάτες
 • Μεταφορά ανθρώπων ή αγαθών που άμεσα ή έμμεσα συνεπάγονται πληρωμή στον ενοικιαστή
 • Υπεκμίσθωση του οχήματος
 • Χρήση του οχήματος σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα
 • Μεταφορά αριθμού ατόμων ή ποσότητας αποσκευών που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος φορτίου του οχήματος από τον κατασκευαστή
 • Μεταφορά αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου υλικού στην οροφή του οχήματος
 • Αλόγιστη οδήγηση, αμέλεια, ασεβείς ενέργειες αντίθετες με τον Διεθνή Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
 • Συμμετοχή σε αγώνες ή παρόμοιες πράξεις

Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε χρήση του οχήματος κατά παράβαση κανόνα ή λογική και επιμελή χρήση του οχήματος, καθώς και, ειδικότερα, των διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, θα θεωρείται ως μη εξουσιοδοτημένη χρήση.