Insurance Policy rent a car soultatos

Ασφαλιστικές καλύψεις

Οι τιμές ενοικίασης, συμπεριλαμβάνουν:

Μικτή Ασφαλιστική Κάλυψη (CDW), με συγκεκριμένο ποσό απαλλαγής, το οποίο μειώνει την ευθύνη του ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημιάς στο ενοικιαζόμενο όχημα, ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου.                      

Ασφάλεια Προς Τρίτους (TPL) για σωματικές βλάβες, έως 1.200.000 ευρώ. 

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης (PLI) για υλικές ζημιές, έως και 1.200.000 ευρώ.

Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού (PAI) και επιβαινόντων, έως 5.000 ευρώ.

Ασφάλεια Πυρός & Κλοπής οχήματος (FTP), για ολική ή μερική απώλεια.

*Η ασφάλεια κλοπής, δεν καλύπτει τυχόν κλεμμένα αντικείμενα του πελάτη, εντός του οχήματος.

 

  Οδική βοήθεια και αντικατάσταση οχήματος

Όλα τα αυτοκίνητα της εταιρείας μας, καλύπτονται όλο το 24ωρο από οδική βοήθεια, στο νησί της Κρήτης.

Οποιοδήποτε μηχανικό πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσετε με το αυτοκίνητό σας ή στην ατυχή περίπτωση ατυχήματος, θα πρέπει να το αναφέρετε αμέσως στην εταιρεία ενοικίασης, της οποίας οι αριθμοί τηλεφώνου αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και αφορούν 24ωρη εξυπηρέτηση.

Τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες παρέχονται πάντα κατά την παράδοση, από το προσωπικό μας.

Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, το αυτοκίνητό σας θα αντικατασταθεί με άλλο ίδιας ή μεγαλύτερης κατηγορίας, ανάλογα τη διαθεσιμότητα, εντός 24 ωρών από τη γνωστοποίηση του συμβάντος.

 Η εταιρεία Soultatos Car Rental, διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε ατύχημα ή βλάβη και να μην προχωρήσει σε αντικατάσταση, σε περίπτωση που η χρήση του ενοικιαζόμενου οχήματος δεν ήταν σύμφωνα με τους όρους χρήσης και την πολιτική ενοικίασης της εταιρείας. 

 

Κλαταρισμένο ελαστικό

Σε περίπτωση που κλατάρει κάποιο ελαστικό κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, η αντικατάσταση του κλαταρισμένου ελαστικού με το εφεδρικό (ρεζέρβα) είναι καθαρά αρμοδιότητα του οδηγού και δεν καλύπτεται σε καμία περίπτωση από την οδική βοήθεια.

Εάν το ελαστικό τρυπηθεί υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης (όχι σε οδήγηση εκτός δρόμου), ο οδηγός απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και το κόστος επισκευής του ελαστικού, φέρει η εταιρεία (τα έξοδα θα καλύπτονται εφόσον προσκομισθεί απόδειξη).

Για να απαλλαγεί ο ενοικιαστής από οποιαδήποτε επιβάρυνση, θα πρέπει να ενημερώσει την εταιρία και να αντικαταστήσει άμεσα το κλαταρισμένο λάστιχο, με το εφεδρικό (ρεζέρβα).

Ο ενοικιαστής δεν καλύπτεται, εάν επιμένει να οδηγεί με κλαταρισμένο λάστιχο!

 

Κανόνες οδήγησης

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας, ότι όλα μας τα οχήματα προορίζονται αποκλειστικά για οδήγηση σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους μόνο!

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής, οδηγήσει με το όχημα ενοικίασης εκτός δρόμου ή σε οποιονδήποτε άλλο μη ασφαλτοστρωμένο δρόμο ή χωματόδρομο (π.χ Μπάλος, κλπ.), δεν παρέχεται απολύτως καμία ασφαλιστική κάλυψη και ο ενοικιαστής φέρει την πλήρη ευθύνη, για τυχόν ζημιές ή φθορές που μπορεί να προκληθούν στο όχημα ενοικίασης, καθώς και για τον καθαρισμό απο λάσπη, σκόνη, άμμο κ.λπ., στο εσωτερικό και εξωτερικό του οχήματος.

 

Σημαντικές συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος 

Στην ατυχή περίπτωση ατυχήματος, ανεξαρτήτου ευθύνης, ο ενοικιαστής θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία ενοικίασης, της οποίας τα τηλέφωνα είναι διαθέσιμα 24 ώρες.

Το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, καθώς και η ασφαλιστική εταιρεία, θα πρέπει επίσης να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατόν από την εταιρεία ενοικίασης, προκειμένου να μεταβούν στο σημείο του ατυχήματος και να γίνει μια δήλωση ατυχήματος, σε πραγματικό χρόνο.

Τα άτομα που εμπλέκονται, συμπεριλαμβανομένου του ενοικιαστή, δεν επιτρέπεται να φύγουν από το σημείο του ατυχήματος, χωρίς ειδοποίηση!

Σε περίπτωση τραυματισμού, ο ενοικιαστής υποχρεούται να καλέσει αμέσως την αστυνομία (100) και το ασθενοφόρο (166).

Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν, τόσο στο ενοικιαζόμενο όχημα, όσο και σε περιουσίες τρίτων κ.λπ., σε περίπτωση μη έγκαιρης ειδοποίησης, προς την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, Soultatos.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλεια δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση: τροχούς, ελαστικά, ζάντες, το κάτω μέρος του οχήματος, ζημιές/φθορές κατά την οδήγηση εκτός δρόμου (μη ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι ή χωματόδρομοι, π.χ. Μπάλος κ.λπ.), καθώς και ζημιές από ζώα.

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για ζημιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, στον πρόσθετο εξοπλισμό (GPS, παιδικά καθίσματα κ.λπ.) καθώς και για την απώλεια ή φθορά του κλειδιού του αυτοκινήτου, το κόστος του οποίου κυμαίνεται από 70 έως 400 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο κλειδιού.

Ζημιές ή φθορές που μπορεί να προκληθούν στο ενοικιαζόμενο όχημα από αμέλεια του οδηγού (καμμένος συμπλέκτης, γδαρσίματα από κλαδιά δέντρων, κ.λπ), εμφανείς πράξεις παραβίασης, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, παραχώρηση του οχήματος σε τρίτο άτομο που δεν είναι εγγεγραμμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο, οδήγηση ή μεταφορά του οχήματος εκτός Κρήτης, αγνόηση δείκτη υπερθέρμανσης και άλλων προειδοποιήσεων, ο ενοικιαστής θα είναι ο μόνος υπεύθυνος, για τυχόν έξοδα επισκευής που θα προκύψουν.

Ατυχήματα που προκαλούνται με παραβίαση του Κ.Ο.Κ, ΔΕΝ καλύπτονται από καμία ασφαλιστική εταιρία.